Stor träningsvilja hos Sveriges seniorer

Stor träningsvilja hos Sveriges seniorer

Nio av tio seniorer i Sverige (+55 år) tränar regelbundet, och fyra av tio motionerar mer idag än för fem år sedan. Det visar den senaste SeniorBarometern, en undersökning genomförd av medlemsföretaget Smart Senior, där fler än 6 200 svenska seniorer har medverkat.

Av dem som inte tränar, 13 procent, uppges att de inte kan träna då ”kroppen inte klarar av träning” som det främsta skälet till varför de inte tränar i dagsläget (31 procent). Även anledningar som ”inte kul” (23 procent) och ”ingen lust” (17 procent) uppkommer i undersökningen. Orsaken till att de som säger sig inte träna i dagsläget skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Männen uppger att de inte tycker träning är kul som främsta orsak medan kvinnorna främst uppger att kroppen inte klarar av träning.

Var fjärde senior (26 procent) uppger att de tränar varje dag, 31 procent tränar fyra till sex gånger per vecka och 36 procent tränar två till tre gånger i veckan. Fler kvinnliga seniorer tränar dagligen än vad manliga seniorer gör.

Närmare nio av tio seniorer (87 procent) anger promenader som den typ av träning de främst genomför. Därefter kommer cykling (34 procent), styrketräning (29 procent) och gruppträning (26 procent). Fler kvinnor än män medverkar på gruppträningspass och promenerar, medan fler män än kvinnor uppger cykling och styrketräning.

 

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/smart-senior/pressreleases/nya-seniorbarometern-visar-9-av-10-svenska-seniorer-traenar-regelbundet-fler-kvinnor-aen-maen-motionerar-men-alla-traenar-mer-aen-foer-fem-aar-sedan-2496464