Arbetsliv Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2023-06-04

Spaning

Stora aktörer vill se reformer

Stora aktörer vill se reformer

Flera av Sveriges största ekonomiska aktörer – Riksbanken, Finansinspektionen och storföretag som Spotify, Swedbank, Axfood och Volvo Cars – har varit med och tagit fram underlag till de 14 förslag på ekonomiska reformer. Förslagen ingår i”Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling”. Arbetet baseras på Agenda 2030 som är namnet på FN:s 17 globala hållbarhetsmål till 2030 och som handlar om allt från ren luft och rent vatten till jämlikhet och internationellt samarbete.

 

Källa: https://agenda2030samordnaren.se/nu-gor-vi/fardplan-hallbar-ekonomi/

 

Bild: Depositphotos