Mat / Dryck
Publicerat: 2023-08-17

Spaning

Stort intresse för lokalproducerat

Stort intresse för lokalproducerat

Var maten vi äter produceras engagerar de boende i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland. 68 procent, eller drygt 2 460 000 personer anser det vara viktigt att den lokala livsmedelshandeln erbjuder lokalt producerade varor. Kvinnor, i högre grad än män, anser att detta är viktigt, 74 respektive 61 procent, medan det mellan olika ålderskategorier i det närmaste råder konsensus. Nedbrutet i olika ålderskategorier framkommer att den positiva hållningen till lokalproducerat i stort är samma oavsett hur gammal man är.

På frågan om man upplever att den livsmedelsbutik där man vanligen handlar har ett lokalt anpassat erbjudande, svarar 55 procent av de boende i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Östergötland ”ja”, men samtidigt 29 procent eller cirka 1 050 000 personer ”nej”. Bland de som saknar ett lokalt erbjudande i sin butik, upplever män en brist i högre utsträckning än kvinnor, 33 respektive 24 procent, medan den mellan olika åldersgrupper är relativt jämnt fördelat med i genomsnitt 29 procent som svarar ”nej” på frågan.

 

Källa: https://news.cision.com/se/coop-butiker---stormarknader/r/stort-sug-efter-lokalproducerade-livsmedel,c3801067

 

Bild: Depositphotos