Mat / Dryck
Publicerat: 2017-06-02

Spaning

Framtidens mat enligt Ica

Framtidens mat enligt Ica

Ica har tagit fram en ny framtidsrapport, ”100 år och framåt”, där ledande forskare, experter, matinnovatörer och hållbarhetsexperter från bland annat NASA, Sveriges Lantbruksuniversitet och Oxfords universitet intervjuats om framtiden. Deras visioner har formulerats till fem framtidsscenarion, där varje scenario visar att vi kommer behöva göra stora förändringar av vår livsstil och matvanor. Kanin, majrova, larvpulver och frystorkade grönsaker är några av de produkter som kommer stå på våra inköpslistor i framtiden enligt rapporten.
I rapporten målar man upp fem möjliga framtidscenarion år 2040 och dess konsekvenser för såväl samhället och matproduktionen:
Farm city – Urbanisering har lett till ett ökat behov av självförsörjning och städerna har blivit vår nya jordbruksmark.
Kvantjaget – med hjälp av teknologi mäter vi vårt näringsintag, prestationer och sjukdomar – och skapar på så sätt skräddarsydda hälsoprofiler som styr exakt vad vi äter.
Mångfaldsjordbruk – regenerativa jordbruksmetoder har bidragit till att förhindra den globala uppvärmningen, genom att binda mer kol i marken och gynna den biologiska mångfalden.
Ransonering – ingen lyckades stoppa den globala uppvärmningen, och klimatkatastrofen drabbar Sverige hårt med minskad tillgång till mat som konsekvens.
Rymden och smaken – i framtiden är rymden vårt andra hem och det nya, extrema klimatet har fött fram forskning som hjälper oss att optimera odling på planeten Mars och på jordklotet.
Varje scenario beskriver vilka råvaror som kommer finnas tillgängliga om scenariot blir verklighet. Baserat på detta har ICA låtit Filip Fastén, kock på restaurang Agrikultur samt två elever från Grythyttans avgångsklass ta fram framtidens vardagsrätter.
Läs rapporten här: http://www.ica.se/ica100/framtiden/