Media
Publicerat: 2016-12-01

Spaning

Streamad Tv dominerar

Streamad Tv dominerar

Tillväxten på strömmade TV-tjänster visar inga tecken på avmattning enligt den senaste statistiken från Medivision. Totalt sett har cirka 35 procent av hushållen ett abonnemang för en eller flera strömmade betal-TV-tjänster. Inom ett år väntas denna andel passera 40 procent. Därmed närmar sig innehavet av strömmade betal-TV-tjänster gradvis traditionell digital betal-TV som finns i knappt 60 procent av hushållen. Sett till utvecklingen bland yngre, till exempel i gruppen 25–34 år, har strömmade betal-TV-tjänster redan passerat traditionell digital betal-TV när det gäller innehav av abonnemang. Störst är Netflix som nu passerat 1 miljon abonnemang i Sverige.
Läs mer här: http://www.mediavision.se/nyhet/netflix-passerar-en-miljon-abonnemang/