Media Värderingar
Publicerat: 2014-06-05

Spaning

Anonym hos Google

Anonym hos Google

För en tid sedan beslutade EU-domstolen att sökmotorer som t ex Google måste erbjuda möjligheten att bli borttagen i sökresultat. Google har nu tagit fram ett webbformulär där privatpersoner kan begära att en sökträff tas bort. Den första dagen som Google tog emot ansökningar från EU-medborgare om borttagning av sökträffar från sökresultat kom det in 12 000 ansökningar. Men Google gör klart att det inte är fritt fram att begära borttagning av vilket resultat som helst: ”vi kommer att försöka hitta en jämvikt mellan individens rättigheter till integritet och allmänhetens rätt att få reda på och sprida information.” När Google utvärderar en begäran tittar de på om sökresultaten innehåller inaktuell information om personen och om informationen har ett allmänintresse – som t.ex. när det handlar om ekonomiska bedrägerier, tjänstefel, fällande domar eller statstjänstemäns offentliga uppträdande.
Läs om Googles regler för borttagning: https://support.google.com/websearch/answer/2744324