Streaming får högst betyg

Streaming får högst betyg

Svenskt Kvalitetsindex genomför för andra året i rad en kundundersökning av både digital-tv och strömmad tv. Strömmad tv får generellt högre betyg av kunderna än digital-tv som tv-tjänst. Upp emot hälften av tv-tittarna upplever att strömmad tv är en fullgod ersättare till traditionell tv, men tittar ändå lika mycket på båda tv-tjänsterna. Mest nöjda och benägna att rekommendera sin leverantör är de kunder som upplever att de blir premierade för sin lojalitet.

Möjligheten att erbjuda en helhetsleverans mot kund bli allt viktigare. Tiden tycks vara över då kunderna lockats av att ”plocka russin ur kakan”, enkelhet och smidighet är viktigare för kunderna idag.

Att premiera sina lojala kunder är ett tydligt förbättringsområde i den här branschen liksom i många andra. Exempelvis anser endast 15 procent av digital-tv-kunderna att leverantören premierar lojala kunder. Nöjdhet och rekommendationsgrad hos de som upplever att deras leverantör värdesätter lojala kunder och premierar dem är extremt hög.

Även om upp emot hälften av tv-tittarna upplever att streamingtjänster är en fullgod ersättare till traditionell tv, så tittar man idag på streaming och traditionell tv lika mycket. Det är alltså fortfarande mera ”både och” än ”antingen eller” som gäller för tv-tittarna i Sverige.

 

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/material/document/82965/download?resource_type=resource_document