Arbetsliv
Publicerat: 2012-09-19

Spaning

Stressade svenskar

Stressade svenskar

I en ny undersökning från Previa uppger en majoritet av de anställda i landet, 58 procent, att de upplever stress på arbetet. Och nästan tre av tio, 28 procent, uppger att de har en hög stressnivå. Flest stressade finns i Västmanland där 63 procent uppger att de är stressade på jobbet. Länet med minst antal stressade är Örebro med 50 procent som uppger att de är stressade på jobbet. 38 procent upplever att arbetet ofta orsakar stressymtom. Fyra av tio uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Hur vanligt det är med stress på jobbet skiljer sig åt mellan olika grupper. Störst andel finns i gruppen kvinnor i åldern 36-50, där uppger 64 procent att de upplever stress på jobbet. Intressant (och oroväckande) är att endast sex procent uppger att aldrig upplever stress på jobbet. Undersökning bygger på 50 000 intervjuer. Läs mer på http://www.previa.se/previa/templates/News____4778.aspx.