Reklam
Publicerat: 2014-04-09

Spaning

Surf istället för reklam

Surf istället för reklam

En ny undersökning från mediekanalen Buzzadors visar att den smarta telefonen numera är vår viktigaste mediekanal före både dator och tv. Och den har blivit en utmaning för de reklamfinansierade tv-bolagen. 76 procent av de tillfrågade svenskarna uppger nämligen att de i stället ägnar sig åt mobilen när tv-reklamen börjar. Vanligast är det bland yngre tittare där 86 procent ägnar sig åt mobilen i reklampausen.