Shopping
Publicerat: 2023-08-10

Spaning

Svenskar skeptiska till AI i köpsituationer

Svenskar skeptiska till AI i köpsituationer

Hur AI påverkar köpbeteenden är kartlagt i EY:s återkommande konsumentundersökning bland 21 000 respondenter i 27 länder. Enligt undersökningen litar svenskarna i mindre grad på att AI kan förbättra köpupplevelsen jämfört med globalt. Det är endast 36 procent som litar på AI jämfört med andelen 58 procent bland respondenterna globalt.

Svenskar litar generellt mindre på att AI kan generera olika lösningar. Det är 60 procent av svenskarna som har minimalt förtroende när det kommer till att automatisera beställningar och leveranser baserat på tidigare köp, medan siffran globalt är 41 procent. Det är endast 10 procent av de tillfrågade i Sverige som förlitar sig helt på AI när det gäller skräddarsydda personliga erbjudanden och påminnelser om förnyade köp baserat på tidigare inköp.

Det är främst konsumenter som redan använder AI i sitt arbete som är skeptiska till tekniken. Mer än hälften av dessa är oroliga för att tappa kontrollen över beslut kopplade till köp och leverans. Det nästan lika många som känner att rekommendationer som AI genererar är partiska och favoriserar vissa produkter.

 

Källa: https://www.ey.com/en_se/future-consumer-index

 

Bild: Depositphotos