Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-05-20

Spaning

Svenskarna anser att flera yrken och branscher blir bättre med AI

Svenskarna anser att flera yrken och branscher blir bättre med AI

Svenskarna anser att den ökade användningen av AI gynnar de allra flesta branscherna. Post och logistik hamnar i topp över områden som väntas tjäna på ökad användning av AI, men när det kommer till sjukvården är svenskarna betydligt mer skeptiska. Det visar Tietos nordiska undersökning som tagit reda på hur 1 144 personer i Sverige ser på utvecklingen och användningen av AI inom olika yrken och områden.
Idag kan AI och machine learning användas inom sjukvården för att bland annat analysera stora mängder av komplex patientinformation. Trots fördelarna som det kan medföra hamnar sjukvården längst ner på listan över branscher som väntas gynnas av ökad AI-användning – mer än var femte svensk (22 procent) anser att sjukvården inte alls skulle tjäna på att använda tekniken.
Undersökningen visar att den mänskliga kontakten är viktig. 43 procent av svenskarna litar bara på en diagnos ställd av en AI om en människa varit involverad och var fjärde (26 procent) vill inte alls att en AI ska kunna ställa deras diagnos. Bara 8 procent skulle helt lita på en diagnos ställd av endast en AI.
 
De branscher som flest svenskarna anser skulle gynnas av ökad användning av AI är post- och logistikbranschen (81 procent håller med), tillverkningsindustrin (80 procent), myndighetsförvaltning (78 procent) samt bank och finans-branschen (76 procent).
 
Källa: https://news.cision.com/se/tieto/r/svenskarna-anser-att-flera-yrken-och-branscher-blir-battre-med-artificiell-intelligens---ar-mest-ske,c2812475