Privatekonomi
Publicerat: 2019-01-02

Spaning

Svenskarna försiktigare med lån

Svenskarna försiktigare med lån

Med räntehöjningar i sikte har osäkerhet blivit ett nyckelord när det kommer till privatekonomi. En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Svea Ekonomi visar att det i nuläget finns en motvilja bland svenskarna att låna mer pengar. Hela 82 procent svarar blankt nej på frågan om de vill låna mer pengar. Undersökningen visar också att sju av tio sparar regelbundet varje månad, det vanligaste är ett sparande om 1 000–2 999 kronor.
När svenskarna tillåts fundera över vad de skulle använda ett eventuellt lån till är de eniga. Tre av fyra hade använt pengarna till ett boende, därefter är det bilköp som lockar. Men bland 65–79-åringarna är det bara var tredje respondent som vill lägga pengarna på ett boende. Nästan hälften av dem svarar att de hellre skulle lägga pengarna på en bil. Endast tre procent av svenskarna skulle använda pengarna till att lösa lån.
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-undersokning-fran-svea-ekonomi-visar-svenskarna-drar-sig-for-att-lana-mer-pengar?publisherId=2899986&releaseId=3248314