Svenskarna ger för nästan 3 miljarder kronor om året på nätet

Svenskarna ger för nästan 3 miljarder kronor om året på nätet

Allt fler svenskar skänker pengar till välgörenhet via nätet, nu för 2,8 miljarder kronor om året. Betalningsföretaget DIBS mäter e-handelsmarknaden i Sverige varje år genom att intervjua svenskar. Allt fler svenskar skänker pengar till välgörenhet via nätet, nu för 2,8 miljarder kronor om året. Svenskarna ger även mest i hela Norden, och kvinnor och äldre är dem som ger i högst utsträckning.

Kanske är den traditionella insamlingbössan på stan snart ett minne blott när allt färre har kontanter i fickan, men väl Swish på mobilen. Drygt en femtedel (22 %) av svenskarna har skänkt pengar på nätet de senaste tre månaderna, vilket är en ökning med fyra procentenheter mot förra året. Kvinnor ger i betydligt högre utsträckning än män, 27 procent mot 18 procent av männen. De allra äldsta dvs. 66-74 år ger i högst utsträckning, 29 procent, och minst ger dem i åldern 35-44 år med 18 procent. Intressant nog är det nästan ingen skillnad mellan olika inkomstgrupper: 24 procent av dem som tjänar mest har skänkt pengar och 23 procent av dem som tjänar minst.

 

Källa: http://press.dibs.se/pressreleases/svenskarna-och-vaelgoerenhet-paa-naetet-allt-fler-ger-och-nu-foer-naestan-3-miljarder-kronor-om-aaret-2815859