Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-01-11

Spaning

Svenskarna känner sig otillräckliga

Svenskarna känner sig otillräckliga

Trots stora ansträngningar känner sju av tio svenskar sig inte tillräckligt hälsosamma. ViktVäktarna har genomfört en ny undersökning som tittar närmare på svenskarnas hälsa och välbefinnande. Undersökningen är gjord globalt. Undersökningen visar bland annat att 90 % av alla vuxna har som mål att under 2019 att förbättra sin fysiska, mentala och emotionella hälsa. Man ser också att även om de flesta människor vill känna sig mer hälsosamma så kommer 73 % av dem inte nå sitt mål, trots att de gör sitt bästa.
Tydligt blir även att det svenskarna behöver för att lyckas på resan mot ett hälsosammare liv är:
Mer inspiration: 43 % av alla vuxna säger att brist på inspiration är det första som hindrar dem från att uppnå ett fysiskt, mentalt eller emotionellt hälsomål.
Någon att dela resan med: Nära hälften av alla vuxna (48 %) säger att de inte kan lyckas på egen hand - att ha någon med sig är absolut nödvändigt för att hålla sig på rätt spår.
Något som faktiskt fungerar: Mer än hälften av alla vuxna (55 %) har testat flera olika slags dieter, i genomsnitt fyra stycken, de senaste två åren.
Undersökningen visar även att sju av tio (68 %) svenskar inte känner att de är så pass hälsosamma i kropp och själ som de vill vara, trots att de gör stora ansträngningar. Anmärkningsvärt är att två av fem (43 %) tror att det är i princip omöjligt att förbättra sin hälsa helt på egen hand. Därför är det viktigt att man hittar ett stöd i sin hälsoresa där man faktiskt inte behöver vara ensam utan istället hitta ett sammanhang.
 
Källa: http://news.viktvaktarna.se/pressreleases/trots-stora-anstraengningar-kaenner-sju-av-tio-svenskar-sig-inte-tillraeckligt-haelsosamma-2821692