Värderingar
Publicerat: 2018-03-23

Spaning

Svenskarna litar på varandra

Svenskarna litar på varandra

Åtta av tio svenskar, 78 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Man har undersökt den mellanmänskliga tilliten ur ett politiskt perspektiv. Undersökningen visar att den är hög inom båda de politiska blocken. Bland de rödgröna väljarna tycker 85 procent att man kan lita på andra. Motsvarande siffra för alliansväljarna är 83 procent.
Miljöpartiets väljare toppar tillitsligan, medan framför allt Sverigedemokraternas väljare drar ner det höga svenska riksgenomsnittet:
Miljöpartiet: 91 procent
Centerpartiet: 87 procent
Socialdemokraterna: 86 procent
Moderaterna: 85 procent
Vänsterpartiet: 81 procent
Feministiskt initiativ: 77 procent
Liberalerna: 63 procent
Sverigedemokraterna: 59 procent
 
Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är Sverige ett land präglat av mellanmänsklig tillit. Vi svenskar har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet.
Sifoundersökningen genomfördes den 5–13 mars 2018 som en webbaserad undersökning. 1 001 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”. ”Ja” svarade 78 procent, fördelade på ”absolut” (7 procent) och ”i allmänhet” (72 procent). ”Nej” svarade 21 procent, fördelade på ”i allmänhet inte” (17 procent) och ”absolut inte” (4 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 1 procent.
 
Läs mer: http://www.westander.se/wp-content/uploads/2018/03/sifo-om-tillit-mars-2018.pdf