Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2020-12-03

Spaning

Positiv inställning till AI men oro för integriteten

Positiv inställning till AI men oro för integriteten

För tredje året i rad har Insight Intelligence, UC, Digg och Stockholms stad genomfört en undersökning om svenska folkets inställning till AI. Undersökningen är baserad på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 74 år, och fler är positiva än negativa till AI-utvecklingen. Nästan sex av tio svenskar kan tänka sig att operera in AI i sin kropp. De mest populära syftena för detta är att nå en förbättrad rörelseförmåga följt av bättre syn och hörsel.
Högst optimism gentemot artificiell intelligens går att se bland män. 53 procent av alla män ställer sig generellt positiva till AI, att jämföra med 35 procent av alla kvinnor. I undersökningen svarar även 44 procent av männen att de har kunskap inom AI, men bland kvinnor är siffran bara 19 procent. Inom vården är tongångarna olika beroende på vad AI:n ska göra. Där ställer sig 58 procent positiva till en AI som kan påminna om att ta mediciner, men bara 19 procent ser gärna att en AI utför kirurgiska ingrepp.
Det största orosmolnet med AI handlar om bristen på personlig integritet, som 41 procent av respondenterna svarar. Näst störst oro känner svenskarna inför att intelligensen tar fel beslut eller ger fel rekommendationer, och trea på 29 procent finns oron för att ens uppkopplade saker i hemmet ska bli hackade. Bara 5 procent är oroliga för att artificiell intelligens ska ta över deras jobb.
 
Källa: https://www.insightintelligence.se/wp-content/uploads/2020/11/SvenskaFolketOchAI2020_Web_1-7A.pdf
 
Bild: Screen shot