Media
Publicerat: 2024-05-16

Spaning

Svenskarna och medier 2023

Svenskarna och medier 2023

Här är de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023, en undersökning av medieanvändningen i den svenska befolkningen 9 till 85 år en genomsnittlig dag 2023.

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2023. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 95 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv, nedladdad film och videoklipp. Något färre, 85 procent, använde sociala nätverkstjänster. De sociala nätverkstjänsterna hade därmed en högre daglig räckvidd än både radion och dagstidningen vilka, när också användning online inkluderas, hade en räckvidd på 77 respektive 66 procent.

Medier av olika slag fyller en stor del av människors vakna tid. Under 2023 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till 407 minuter, eller drygt sex timmar och tre kvart. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt (till exempel att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok). Den svenska befolkningen ägnade år 2023 något längre tid åt medier för rörlig bild, 138 minuter, än åt ljudmedier, 133 minuter. Beräkningen inkluderar tv och Youtube för rörlig bild och för ljudmedier radio, podcast och musik.

En vanlig dag 2023 tittade i genomsnitt 95 procent av befolkningen 9 till 85 år på rörlig bild i någon form. 89 procent tittade på tv. Tv inkluderar tablålagd tv och strömmad tv. Den dagliga räckvidden för strömmad tv var 65 procent medan räckvidden för tablålagd tv var 51 procent. Något färre – 48 procent – tittade på Youtube en vanlig dag och 29 procent tog del av annat rörligt innehåll online.

66 procent av befolkningen läste dagstidning en genomsnittlig dag 2023. 56 procent läste tidningen digitalt och 22 procent läste på papper. Flest – 52 procent – läste morgontidning. Fler läste morgontidningen digitalt, 40 procent, än på papper, 20 procent. För kvällstidning uppgick den dagliga räckvidden till 43 procent. Här var de digitala läsarna i klar majoritet.

Den dagliga räckvidden för Facebook var 61 procent och för Instagram var den 60 procent under 2023. Facebook var den populäraste tjänsten bland dem mellan 25 och 85 år. Snapchat var populärast bland 9 till 24-åringar. Bland dem var också Tiktok mycket populärt.

25 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Variationen var dock stor mellan olika åldersgrupper. Bland 15 till 24-åringar var Tiktok och Instagram de mest använda källorna för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna.

49 procent av befolkningen hade under 2023 tillgång till prenumererad dagstidning i sitt hushåll. 47 procent hade tillgång till prenumererad morgontidning. De flesta, 40 procent, hade digital morgontidningsprenumeration och 21 procent hade tillgång till prenumererad morgontidning på papper. 8 procent av befolkningen hade tillgång till prenumeration på digital plustjänst från någon kvällstidning.

Under 2023 hade 76 procent tillgång till abonnerad strömningstjänst för tv (till exempel Netflix). 71 procent hade tillgång till abonnerad strömningstjänst för musik eller podcast (till exempel Spotify). Tillgången var högst i åldersgruppen 15 till 24 år och lägst i åldersgruppen 65 till 85 år. 52 procent av befolkningen hade tillgång till kanalpaket för tv.

 

Källa: https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/rorlig-bild-och-sociala-natverk-mest-populart-sa-anvande-svenskarna-medier-2023

 

Bild: Depositphotos