Privatekonomi
Publicerat: 2014-09-18

Spaning

Svenskarna tror på betal-appar

Svenskarna tror på betal-appar

Mer än var femte svensk (22%) tror att betal-appar för smartphones kommer att vara den betalmetod som man använder sig mest av om tio år, jämfört med 2 procent som främst tror sig använda kontanter. Det visar en ny attitydundersökning "Sverige betalar" gjord av Insight Intelligence, sponsrad av .SE, Bankomat AB och EY (tidigare Ernst & Young). Även om nästan nio av tio (88%) respondenter svarade att de hade kontanter på sig vid intervjutillfället och att förtroendet för kontanter fortfarande är högt har andelen som svarar att de använder kontanter ett par gånger per vecka eller oftare sjunkit med 11 procentenheter det senaste året. Samtidigt har användandet av betal-appar ökat. Andelen som föredrar betal-appar vid betalning till en vän har ökat med 12 procentenheter, vilket kan vara en effekt av betal-appen Swish etablering.
Kort är fortfarande den betalmetod som folk anger att de använder mest frekvent. Andelen som svarar att de använder kortbetalning varje vecka eller oftare har dessutom ökat med fem procentenheter sedan förra året. Även nya tekniska lösningar för öka säkerheten börjar få fotfäste. Nästan hälften (48%) av samtliga intervjuade svarade att de skulle kunna tänka sig att använda biometri (tex. ögonscanning eller fingeravtryck) som identifiering vid betalning.
Läs mer här: http://news.cision.com/se/insight-intelligence/r/telefonbetalning-vanligare-an-kontanter-om-tio-ar-,c9641584
http://www.internetstatistik.se/rapporter/sverige-betalar/