Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2015-11-25

Spaning

Svensken vill ha förnybar energi

Svensken vill ha förnybar energi

Över hälften av de 2000 tillfrågade säger sig vara beredda att betala mer för el från förnybara källor enligt en ny undersökning från TNS Sifo på uppdrag av E.ON. Undersökningen visar att sju av tio (68%) svenskar tycker det är ganska eller mycket viktigt att vi snarast ställer om till att enbart använda förnybar energi. Även om priset fortfarande spelar en viktig roll när vi tecknar elavtal så visar undersökningen att fler än hälften (55%) av svenskarna är beredda att betala mer för förnybar energi. Störst intresse är det för solenergi (44%), följt av vattenkraft (21%) och vindkraft (19%).
Trots kundernas efterfrågan och vilja att köpa förnybar energi visar undersökningen att kunderna tycker det är otydligt vilka möjligheter det finns att köpa förnybar energi från sitt energibolag.
Läs mer om undersökningen här: http://www.eon.se/om-eon/Press/#/pressreleases/svenska-folket-vill-ha-en-omstaellning-till-foernybar-energi-1259312