Hälsa / Träning Hem / Boende Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2015-05-29

Spaning

Hobbit hjälper äldre i försök

Hobbit hjälper äldre i försök

Robotprototypen Hobbit har hjälpt en 89-åring i en månad med allt från motionspass till att hämta medecin.
Pensionären har provat alla funktioner och känner sig mer aktiverad än tidigare. Lund Tek Högsk, Univ i Wien och forskn inst på Kreta har haft ett treårigt forskningsprojekt som mynnat ut i försöket.
När Hobbit är tillgänglig är inte meddelat eller om man från forskarhåll är nöjd med testresultaten.