Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2020-04-28

Spaning

Sverige har den mest mogna e-handels-marknaden i Norden

Sverige har den mest mogna e-handels-marknaden i Norden

Totalt har den nordiska befolkningen e-handlat för 243 miljarder kronor, enligt konsumenternas egna uppskattningar. Det visar PostNords rapport ”e-handelns utveckling i Norden under 2019”. Rapporten är baserad på svar från över 85 000 nordiska respondenter och undersöker utveckling samt skillnader i konsumenternas beteenden mellan länderna. Sverige ligger i toppen för e-handelsbranschens mognad, med 70 procent av befolkningen som regelbundet e-handlar. Sett till produktkategori är det kläder och skor som flest konsumenter e-handlar, oavsett var i Norden man bor.
Boende i Finland handlar mer från utlandet på regelbunden basis jämfört med de nordiska grannarna. Finland är också det land där flest fått sin vara levererad till en paketautomat (13 %) följt av Danmark (11 %). Flest konsumenter i Sverige har valt en hållbar leverans framför andra leveransaalternativ, följt av Danmark.
 
Rapporten i korthet:

  • Sverige är fortfarande den mest mogna e-handelsmarknaden i Norden sett till hur många som e-handlar regelbundet (70 %).
  • Kläder och skor är den produktkategori som flest handlar i på nätet, i samtliga av de nordiska länderna.
  • I Sverige handlar betydligt fler Skönhet och hälsa (34 %) än i övriga nordiska länder.
  • Finland är det land med flest konsumenter som handlar från utlandet regelbundet.
  • Finland är det land där flest fått sin senaste e-handlade vara levererad till en paketautomat (13 %), följt av Danmark (11 %).
  • Sverige är det land där flest hade valt en hållbar leverans (framför alternativ med andra fördelar) följt av Danmark.

 
Källa: https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-handeln-i-norden
 
Bild: Depositphoto