Kultur / Fritid Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-05-07

Spaning

Sveriges första Maker Faire

Sveriges första Maker Faire

Tekniska museet bjuder nu in till tvådagarsfestivalen Stockholm Mini Maker Faire den 17-18 maj, för att hylla rörelsen där alla blir producenter, och för att inspirera fler att bli makers. På mässan kommer man att kunna se en rad olika mer eller mindre seriösa projekt som t ex musikmaskiner, humanoida robotar, tårtor, rymdraketer, blixtrande turbaner, urban odling, fredliga drönare och uppkopplade klänningar. Besökare kommer dessutom att få lära sig att löda, skriva enkel programkod, bygga drakar och delta i workshops med Kids Hack Day.
Läs mer här: http://www.tekniskamuseet.se/1/5417.html och www.stockholmmakerfaire.se