Arbetsliv
Publicerat: 2015-06-16

Spaning

Ta så mycket semester du vill

Ta så mycket semester du vill

Netflix har slopat regler kring hur mycket semester anställda får ta ut. De får helt enkelt avgöra själva när och hur mycket semester de vill ha.
Det har visat sig fungera bra och nu har man kompletterat med regler för resande och utlägg. Tidigare fanns många och utförligt beskrivna regler för detta. Nu har man strukit alla regler och ersatt dem med följande enkla text "Act in Netflix’s best interest."
Båda dessa åtgärder har visat sig fungera väldigt bra. Enligt Harvard Business Review som skrivit en artikel om detta krävs förtroende för de anställda och att de anställda har förtroende för arbetsgivaren. Alltså, nyckelordet är förtroende.
Läs artikeln här: https://hbr.org/2015/06/how-to-make-unlimited-vacation-time-work-at-your-company