Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2022-06-13

Spaning

Många yrkesverksamma vill studera

Många yrkesverksamma vill studera

Enligt en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen kommer efterfrågan på universitets- och högskoleutbildning öka rejält när omställningsstudiestödet införs. Unionen har räknat ut att hela 290 000 privatanställda tjänstemän vill plugga på universitet eller högskola de närmsta 3 åren. Det är mer än dubbelt så många som de 105 000 individer som studerar vid högskolan idag som är 35 år eller äldre. Men enligt en enkät till universitet och högskolor som Unionen gjort uppger en majoritet av fakulteterna på svenska lärosäten att finansieringen är ett hinder för att anpassa utbudet till nya grupper av yrkesverksamma.
Novus Sverigepanel har frågat 2584 privata tjänstemän om deras intresse för vidareutbildning. Av dem svarar 35 procent att de med ganska eller mycket stor sannolikhet skulle välja att studera inom 3 år med möjlighet till omställningsstudiestöd. Närmare hälften (46 procent) av de studieintresserade skulle i första hand välja högskolan som utbildningsform. Totalt är det 16,1 procent (46 procent av 35 procent) som anger att de med stor eller mycket stor sannolikhet skulle studera på högskolan om de hade möjlighet. Unionen har sedan ställt det i relation till skattningar från SCB enligt vilka det finns 1 797 000 privatanställda tjänstemän i Sverige.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/dubbelt-sa-manga-yrkesverksamma-vill-plugga---men-majoritet-av-larosaten-saknar-resurser?publisherId=20109&releaseId=3324473
 
Bild: Depositphotos