Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-01-04

Spaning

Tech trender 2023 från Deloitte

Tech trender 2023 från Deloitte

Deloittes 14:e årliga Tech Trends-rapport lyfter fram betydelsen av förtroende i teknikadoption och den påverkan det har på affärsresultat. Rapporten skissar på tre sammanflätade mål för teknikutveckling: enkelhet, intelligens och överflöd. Den identifierar också framväxande trender inom tre kategorier: affärsmöjligheter genom teknik, cyber och förtroende, och kärnmodernisering. Dessa trender inkluderar framväxten av immersivt internet, behovet av att bygga förtroende för AI genom transparens och granskningsbarhet, samt förenkling av molndrift genom cross-cloud-tjänster. Rapporten diskuterar också en förändring mot mer flexibla och diversifierade IT-strukturer, den växande betydelsen av kvantumsäker säkerhet, och den ökande vikten av digital etik. Överlag betonar rapporten behovet av att företag balanserar nuvarande system med framtidsinriktade strategier när de navigerar i den snabbt föränderliga teknologiska miljön.

 

Källa: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends.html

 

Bild: Screen shot