Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-03-28

Spaning

Grön omsorg- svårt i Sverige

Grön omsorg- svårt i Sverige

Omsorg och rehabilitering av människor med särskilda stöd på platser med natur och djur som  även kallas grön omsorg växer i övriga Europa men inte i Sverige. Enligt forskning från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet så beror stagnationen av grön omsorg i Sverige dels på rådande lagstiftning och hur grön omsorg inte ännu har tillräckligt hög lönsamhet på grund av organisatoriska svårigheter att bedriva verksamhet inom denna gren. Det behövs både politiska bidrag såväl som hjälp från myndigheter för att företag ska kunna utveckla denna inriktning av omsorg. I rapporten framgår det att forskning kring stress såväl som det fysiska välmåendet påverkas positivt av att rehabilitering sker med hjälp av lantbruk och djur.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/03/27/svart-bedriva-gron-omsorg-i-sverige/