Media
Publicerat: 2019-02-11

Spaning

Tittartiden på rörlig media fortsätter att öka

Tittartiden på rörlig media fortsätter att öka

Trots att det linjära tv-tittandet minskade med sju minuter under 2018, jämfört med 2017, ökade det totala tittandet på rörligt innehåll. Bakom ökningen finner vi streamingtjänster som Youtube och SVOD-tjänster där Netflix, ViaPlay samt Cmore ingår.

MMS konstaterar att den totala tittartiden ökade något i fjol. Tittandet på onlinevideo ökade nämligen något mer än vad linjär-tv-tittandet minskade. Vidare kan man konstatera att tittarna lägger mycket tid på YouTube och Netflix. Tittartiden för dessa tjänster ligger i nivå med Nent och Discovery, men TV4 ligger på klart längre tittartid totalt sett och SVT:s tittartid är tre gånger längre än Netflix.

Källa: MMS Trend och Tema 2018:4, http://www.mynewsdesk.com/se/mediamaetning-i-skandinavien-mms-ab/pressreleases/tittartiden-paa-roerligt-innehaall-fortsaetter-att-oeka-svt-har-tre-gaanger-laengre-tittartid-aen-netflix-2831308