Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2018-10-19

Spaning

Tjänstemän har svårt att hinna med sitt jobb

Tjänstemän har svårt att hinna med sitt jobb

Knappt hälften av alla tjänstemän får ordinarie arbetstimmar att räcka till för att hinna med alla sina arbetsuppgifter, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen.
Även extra arbetsuppgifter utöver de vi redan har är ett orosmoment. Endast hälften av de privata tjänstemännen upplever att de kan tacka nej till fler arbetsuppgifter utan att det får sociala eller karriärmässiga konsekvenser, visar undersökningen.
Kvinnor är här mer utsatta än män. Endast fyra av tio kvinnor kan tacka nej extraarbete och lika få har en arbetstid som räcker till.
 
Källa: http://news.cision.com/se/unionen/r/bara-halften-av-tjanstemannen-hinner-med-sitt-jobb,c2647538