Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-04-27

Spaning

Distansarbete under pandemin minskade stressen

Distansarbete under pandemin minskade stressen

Arbetstagare som under pandemin helt eller delvis arbetade hemifrån har varit mindre stressade, har haft bättre möjligheter till återhämtning och har fått bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv än före pandemin. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia. Resultaten från undersökningen bygger på 4 643 intervjuer med Akavias medlemmar som är ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatörer.
Av dem som helt eller delvis arbetat på distans under pandemin uppger 51 procent att de har haft bättre möjligheter till återhämtning. 60 procent svarar att de fått bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. En större andel av de yngre medlemmarna (yngre än 30 år) jämfört med andra, uppger att de har arbetat från kontoret för att arbetsgivaren har krävt det. Det är också vanligare att yngre uppger att deras hemsituation gör att det är svårt att arbeta hemifrån.
 
Källa: https://www.akavia.se/siteassets/01-gemensamt/trycksaker-och-broschyrer/hybridarbete---stress-aterhamtning-och-balans.pdf
 
Bild: Depositphotos