Hälsa / Träning Kultur / Fritid
Publicerat: 2018-03-29

Spaning

Tmall Genie kan nu läsa läkemedels-förpackningar

Tmall Genie kan nu läsa läkemedels-förpackningar

Alibaba utrustar nu sin smarta högtalare, Tmall Genie, med synmöjlighet. Främst är den nya funktionaliteten tänkt att användas för att läsa barnböcker och hjälpa, främst äldre, att läsa läkemedelsförpackningar. Tekniken som byggs in i den nya versionen av AI-systemet AliGenie 2.0 bygger på QR-koder. Användaren kan via sin mobiltelefon, man behöver köpa en särskild hållare för mobilen för att tekniken ska fungera, läsa QR-koder på t ex barnböcker och läkemedelsförpackningar för att låta den smarta högtalaren återberätta sagan eller innehållet i förpackningen.
Den nya tekniken gör det också möjligt för användaren att visuellt kommunicera med den smarta högtalaren. Högtalaren, som ser ut som en katt, har ögon och mun med vilka den kan göra ca 20 ansiktsuttryck. Användaren kan sedan röra ”ögonen” och ”näsan” för att på så sätt kommunicera.
Enligt Alibaba har man hittills sålt ca 2 miljoner exemplar av Tmall Genie. Man uppger också att ca 45 miljoner smarta hem-prylar är kopplade till systemet. Alibaba har samarbete med över 100 företag för att leverera produkter och tjänster via Tmall Genie.
 
Läs mer: http://www.ciol.com/alibaba-launches-aligenie-2-0-enable-visual-recognition-speaker