Tradition kring julmat består

Trots matinfluenser från alla världens hörn vill vi när det kommer till jul ha riktigt traditionell svensk julmat. Fyra av fem svenskar föredrar ett traditionellt julbord och unga är de som i störst utsträckning tycker att traditionen med julmat är mycket viktig. Samtidig är det de unga som vill ha in mer vegetariskt på julbordet, allt enligt en undersökning gjord av Visita om svenskens julbordsvanor.

Nästan 4 av 5 (78 %) svenskar föredrar ett traditionellt svenskt julbord framför andra typer av julbord.

Bland de unga (18-29 år) föredrar var tionde person ett vegetariskt julbord, nästan dubbelt så stor andel som i genomsnitt.

Varannan ung anser att julmaten som tradition är mycket viktig. Det gör de till den åldersgrupp där flest tycker traditionen är mycket viktig.

Nästan var tredje svensk (31 %) kommer bli bjuden av sin arbetsgivare på ett julbord på restaurang i år.

Var fjärde ung (24 %) tycker det är viktigt med underhållning i samband med julbord på restaurang, en andel som är dubbelt så stor som bland allmänheten.

Strax över varannan svensk (55 %) brukar beställa alkohol i samband med julbord på restaurang. Motsvarande siffra för de unga är 45 procent.

Nära 4 av 5 (77 %) tycker julmat som tradition är viktig.

För mer info: http://news.cision.com/se/visita—svensk-besoksnaring/r/sa-vill-svensken-ha-sitt-julbord,c2403947