Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2014-09-10

Spaning

Transparens

Transparens

Skandia har som första bank infört att öppet redovisa kundernas egentliga snittränta, den är betydligt lägre än listräntan. I dagsläget är snitträntan 0,47 lägre än listräntan.
Skandias bolånemodell bygger på en öppen prislista där alla tjänster man lägger till ger ränterabatt, http://www.skandiabanken.se/hem/Lana/Bolan/Intro/?intcmp=sk-bank_lan-skb_bolan_start