Media
Publicerat: 2016-02-25

Spaning

Tre synvinklar

Tre synvinklar

Alla nyheter som publiceras kan ses från ett antal olika synvinklar. Den nya appen Perspecs tar fasta på detta och ger läsaren möjlighet att själv välja vilken vinkel man är intresserad av eller om man vill ställa olika vinklar mot varandra. Appen samlar nyhetsartiklar från källor som Daily Mirror, Daily Mail, BBC samt Russia Today, CNN och New York Times. Varje nyhet presenteras sedan ur tre vinklingar t ex neutral, vänsterpolitiskt och högerpolitiskt.
Läs mer om appen här: www.perspecsnews.com