Arbetsliv
Publicerat: 2022-03-21

Spaning

Trender som förändrar robot-automatiseringen

Trender som förändrar robot-automatiseringen

Efterfrågan på robotar växer i och med att företag i olika branscher letar efter nya sätt att förbättra sin produktivitet och konkurrenskraft efter pandemin och ABB har sammanställt ett antal tillväxtprognoser där man tittar på viktiga trender som driver efterfrågan på robotar under året. Baserat på diskussioner med kunder, marknadsundersökningar och en global undersökning med 250 företag inom flera olika branscher har ABB identifierat tre viktiga trender som kommer att forma efterfrågan på robotar 2022.
 
Trend 1 – Revolutionen med elfordon för med sig förändringar i grossistledet inom fordonstillverkning
Då många länder inför begränsningar och har börjat fasa ut produktionen av fordon med förbränningsmotorer under nästa decennium har övergången till elfordon accelererat. Tillverkare och deras försörjningskedjor måste ta sig an den komplexa uppgiften att diversifiera till elfordon vid sidan om fordon med förbränningsmotorer i syfte att klara de olika regelverk som styr anammandet av elfordon runt om i världen. Den hastighet och extra flexibilitet som behövs innebär att nya och etablerade tillverkare övergår från traditionell linjär tillverkning till modulär, flexibel produktion. En annan större förskjutning av tyngdpunkten innebär att batteritillverkningen flyttas närmare fordonsmonteringen för att klara hållbarhetskrav och regionala krav, vilket i de flesta fall kräver helt nya anläggningar.
Trend 2 – E-handelsboomen växer
Konsumentbeteenden och förväntningar driver företag att hitta nya sätt att tillgodose efterfrågan, utveckla nya kanaler genom flerkanalsdistribution och anpassa produktionslinjer och distributionsprocesser för att möjliggöra individualisering av både produkter och leveranser. För att tillgodose dessa krav har tusentals robotar installerats runt om i världen inom områden där de inte användes alls för bara fem år sedan, och denna snabba automatiseringstakt kommer att fortsätta under 2022 drivet av en kombination av konsumenttrender och en allt större brist på arbetskraft.
Trend 3 – Fler robotar dyker upp på fler ställen – och arbetskraften behöver ny kompetens
Mindre, billigare och lättanvända robotar som ABB:s cobotar YuMi®, GoFa™ och SWIFTI™ hjälper till att avlägsna många hinder som tidigare hindrade företag från att investera i robotar. Det tillkommer allt fler robotar inom generell industri och små och medelstora företag i och med att företagen försöker hitta nya sätt att automatisera olika uppgifter.
Robotarnas allt större förmåga att arbeta direkt tillsammans med människor, att dela uppgifter och lära sig genom AI gör det också enklare för företag att anamma intelligent automation i nya miljöer som byggbranschen, medicinska laboratorier samt restauranger och detaljhandel.
I en framtid med stor utbredning av robotar på arbetsplatser behöver tekniker och personal omskolas och mer utbildning i robothantering kommer att behövas på skolor, universitet och högskolor för att utbilda personer i att programmera, köra och underhålla robotar för en automatiserad framtid.
Källa: https://news.cision.com/se/abb/r/abb-forutsager-viktiga-trender-som-forandrar-robotautomatiseringen-2022,c3524767
 
Bild: Press ABB