Mode / Design
Publicerat: 2023-12-08

Spaning

Tufft 2024 för modebranschen enligt McKinsey

Tufft 2024 för modebranschen enligt McKinsey

De senaste åren har den globala modeindustrin präglats av instabilitet. Under 2023 har den starka återhämtningen efter pandemin stannat av och tillväxten minskat. Tre av fyra chefer i branschen tror nu att situationen kommer att se liknande ut eller bli värre under 2024, visar rapporten ”The State of Fashion 2024” framtagen av konsultföretaget McKinsey. ”The State of Fashion 2024” avhandlar tio teman som väntas bli tongivande i modeindustrin under 2024.

Tillväxten i modeindustrin i Europa och USA väntas minska ytterligare nästa år, också i det tidigare förskonade lyxsegmentet. Sju av tio företagsledare i branschen uppger nu att de planerar prishöjningar.

Under 2024 och framåt väntar en rad nya regleringar, främst i EU, som höjer kraven på alla delar som rör värdekedjan, från produktdesign till tillverkning och marknadsföring.

Klimatförändringar påverkar i sin tur allt från produktion av råmaterial till försörjningskedjor och logistik. Fram till 2030 kan extremväder leda till stora ekonomiska förluster och runt en miljon förlorade jobb i några av industrins största ekonomier.

Störningar i leveranskedjor ser ut att öka under nästa år. Den så kallade ”bullwhip”-effekten innebär att förändringar i konsumenters efterfrågan leder till större och större störningar längre bak i leveranskedjan. Detta kan i sin tur leda till minskad produktion, uppsägningar och försenade investeringar.

 

Källa: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion

 

Bild: McKinsey