Kalifornien röstar om solpaneler

I Orange County i Kalifornien är man på väg att stifta lag om att alla nybyggda hus måste ha solpaneler. Lagen gäller alla hus som är högre än tre våningar, undantagna blir de hus som står i skugga av andra eller där konstruktionen inte medger det. Om lagen träder i kraft kommer den att gälla från 2020.

Omröstning i frågan kommer att ske den 9 maj, och prognoserna talar för att det kommer att gå igenom. Kalifornien blir då den första stat i USA som gör solpaneler obligatoriska på nybyggda hus. Enligt beräkningar så kommer husägarna att spara 60 000 USD under de 25 år som panelernas livslängd är beräknade till.

Läs mer: https://www.engadget.com/2018/05/06/california-to-require-solar-panels-on-most-new-homes/