Ultralätt aluminium

Amerikanska forskare har tagit fram ett ultralätt alumninum, det väger så lite att det kan flyta på vatten. Aluminium är bra då det inte rostar och är lätt att smälta om, dessutom är det lätt i grunden.

Forskarna utgick ifrån diamantstrukturen för att få fram det nya ultralätta aluminiumet.
De har på molekylär nivå bytt ut diamantens kolatomer med tetraeder, dvs mikrostora trianglar av aluminiumatomer. Den nya strukturen kallas supertetraeder. Det nya materialet skulle kunna revolutionera rymdfarkoster t ex.

Arbetet är genomfört på Utah State University och bilden är från dem.

Ett litet MEN skall dock tilläggas, hållbarheten är ännu inte färdigtestad.