Reklam Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-05-22

Spaning

Sas och Airbus utvecklar elflygplan

Sas och Airbus utvecklar elflygplan

Sas och Airbus kommer att samarbeta i ett projekt kring hur framtidens elflygplan och infrastruktur ska utformas. Detta då både miljö och utsläppsmål är ett hårt slag mot den traditionella flygindustrin så krävs det utveckling av hållbara flygningar. Samarbete kommer att inriktas på hur flygrutter och infrastrukturella frågor kring hur el-flygplan ska kunna på både kort och effektiv tid kunna flyga olika sträckor. Då en stor utmaning idag är att de flesta el-flygplanen inte klarar av särskilt långa flygningar kommer det att kräva en förändrad flygmodell där lägre höjder, förändrade rutter och kanske fler mellanlandningar kommer att bli verklighet. Målet är att någon gång vid 2030 kunna ta el-flygplan i en storskalig drift.
Läs mer: https://www.sasgroup.net/en/sas-and-airbus-to-research-hybrid-and-electric-aircraft/