Hälsa / Träning
Publicerat: 2024-03-14

Spaning

Unga i Sverige känner sig ensamma

Unga i Sverige känner sig ensamma

En undersökning från Svensk Fastighetsförmedling visar att ensamheten i Sverige är störst bland personer under trettio år. Ensamheten är störst på kvällen, och den vanligaste lösningen är inte att söka kontakt med andra utan att slå på TV:n. Samtidigt framkommer att många vill spendera mer tid med personer i sitt närområde, men att man saknar tid, ork och kunskap för hur man tar kontakt.

Unga personer, under trettio år är ensammast i Sverige. I åldersgruppen svarar 22% att man under det senaste året, ofta har upplevt känslor av ensamhet, jämfört med bara 5% bland personer över sextio år. Undersökningen slår också fast att faktorer som hur länge man bott i sin nuvarande bostad påverkar den upplevda ensamheten. Bland personer som bott i sin bostad i mindre än två år svarar 17% att de ofta upplever känslor av ensamhet, jämfört med bara 9% bland de som bott i sin bostad i mer än femton år.

På frågan om vad som får människor att känna sig mindre ensamma är de att se på TV och film som hamnar i toppen på 50%. Samtidigt ser vi att 4 av 10 svenskar vill spendera mer tid med andra i sitt närområde - nära 7 av 10 bland personer under trettio år - men bara knappt häften av dessa, 47%, svarar att de aktivt försöker få kontakt med andra i närområdet för att minska känslan av ensamhet. De främsta anledningarna till att man inte försöker komma i kontakt med andra är att man inte hinner eller orkar (38%) eller att man inte vet hur man ska komma i kontakt (18%).

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/svensk_fastighetsformedling/pressreleases/ensamheten-i-sverige-stoerst-bland-personer-under-trettio-3309041

 

Bild: Depositphotos