Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-03-31

Spaning

Hälsosammare svenskar

Hälsosammare svenskar

Totalt sett mår vi allt bättre, lever hälsosammare och blir allt äldre. Men det finns också ökande skillnader mellan olika grupper i samhället, visar Folkhälsomyndighetens senaste sammanställning, "Folkhälsan i Sverige 2016". Rapporten visar på en fortsatt positiv utveckling överlag de senaste åren, mot en bättre hälsa i befolkningen, mer hälsosamma levnadsvanor och högre medellivslängd. Men de skillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen är i vissa fall ökande.
Några resultat i korthet:
• Medellivslängden fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar.
• Den psykiska ohälsan ökar bland yngre, särskilt bland kvinnor.
• Insjuknande och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar minskar överlag.
• Andelen personer med fetma har ökat något under senare år bland både kvinnor och män.
• Såväl rökning som konsumtion av alkohol minskar i befolkningen i stort.
Läs mer i rapporten här:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Folkhalsan-i-Sverige-2016/