Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-07-06

Spaning

Unga mår sämre under coronakrisen

Unga mår sämre under coronakrisen

Unga mår allt sämre. En ny undersökning från Boinstitutet och Ungdomsbarometern visar att situationen försämrats i takt med spridningen av Corona. Drygt 4 av 10 känner stress och oro för framtiden och varannan gymnasieelev upplever livet som ensamt. Att allt fler unga känner sig ensamma kunde man konstatera redan i höstas. Då svarade var fjärde att de upplever ensamhet, en ökning med 60% på bara fyra år (Boinstitutet och Ungdomsbarometern, mars 2020).
Att unga mår dåligt i samband med coronapandemin är inte bara en ögonblicksbild. De upplever även en ökad stress över framtiden på längre sikt (38%), över sin ekonomi (36%), sina vänner (27%) och sin bostadssituation (21%). Hemmet är den plats som unga känner sig mest ensamma på (32%), och när unga själva får välja är en sänkt boendekostnad för att ha råd med sociala aktiviteter den viktigaste åtgärden för att minska ensamheten. Något som får allt större betydelse i den oroliga tid som ungdomsgenerationen befinner sig i nu och framåt. Att inte ha pengar till sociala aktiviteter med vänner är nämligen en av de främsta orsakerna till ungas ekonomiska stress.
 
Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00610/703b8d44-ac77-45aa-b9e4-a0b575714f6b.pdf
 
Bild: Press Boinsitutet