Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-04-11

Spaning

Framtidens hälsohot

Framtidens hälsohot

En kraftsamling inför framtida hälsohot och en samtidig positiv utveckling inom bland annat behandling av cancer- och blodsjukdomar samt demens. Det är två tydliga trender i Läkemedelsverkets omvärldsrapport för 2023.

 

De tydligaste trenderna i Läkemedelsverkets omvärldsrapport

  1. Världsläget påverkar tillgången på läkemedel. En viktig orsak är att tillverknings- och distributionskedjor sträcker sig långt utanför Europas gränser och att tillverkare ibland är beroende av företag i tredje land som Indien och Kina.

 

  1. Förebyggande arbete pågår för att motverka framtida hälsohot. WHO förhandlar om ändringar i internationellt hälsoreglemente, EU-kommissionen har upprättat en ny samverkansfunktion för hälsohot och den europiska läkemedelsmyndigheten har fått utökat mandat.

 

  1. Läkemedel och medicinteknik är en viktig del av den civila beredskapen. Därför pågår ett arbete i Sverige för att säkra en god försörjningsberedskap för hälso- och sjukvård.

 

  1. Hälsodata och avancerade terapier är viktiga områden för life science-sektorn. Färska undersökningar i branschen visar också att yttre faktorer som påverkar life science-sektorn är klimatförändringar, cybersäkerhet och ökande regulatoriska krav och kostnader.

 

Källa: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/omvarldsrapport-2023

 

Bild: Depositphotos