Värderingar
Publicerat: 2021-11-12

Spaning

Unga oroade över klimat-förändringar

Unga oroade över klimat-förändringar

En ny undersökning som Kantar Public tagit fram tillsammans med WWF visar att två av tre svenska ungdomar oroar sig över klimatförändringar. En av två svenskar (51 %) känner oro för klimatförändringar och hela två av tre unga (66 %) anger detsamma. Undersökningen visar också att nästan varannan svensk upplever att de känner av effekten av klimatförändringar i Sverige här och nu. Det positiva i undersökningen går främst att härleda till agerande. Drygt varannan svensk (56%) är beredda att göra förändringar i sin vardag för planetens skull, fler kvinnor (61%) än män (50%).
 
Källa: https://mb.cision.com/Public/491/3452814/b519a8ccf5e2fda2.pdf
 
Bild: Press WWF