Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2016-07-04

Spaning

Unga vill ha balans i livet

Unga vill ha balans i livet

I 2016 års undersökning av Universum visar det sig att det övergripande karriärmålet för unga är en livsstil i balans mellan arbete och privatliv.
Undersökningen baseras på 267 084 studenter i världens 12 största ekonomier. Endast i Indien och Ryssland hade man andra karriärmål än balans.
Rankad som den mest attraktiva arbetsgivaren, för både ingenjörs- och businesstuderande, är Google. Man anser att Google kan uppfylla just kravet på livsbalans.
Se Universums undersökning här: http://universumglobal.com/wmae2016/?utm_source=Uglobal+Homepage