Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2022-02-02

Spaning

Rapport om ungas syn på sitt framtida arbetsliv

Rapport om ungas syn på sitt framtida arbetsliv

En ny rapport från Fryshuset visar att 12 procent av dagens ungdomar har låga eller inga förhoppningar om att nå sina drömmar i livet kopplat till arbete eller studier. Andelen kan verka låg men 12 procent utslaget på alla unga i landet motsvarar 138 725 unga individer i åldern 15–24 år. På frågan vilka aktörer de litar på när det gäller att stötta personer till sysselsättning svarade endast 35 procent att de har högt förtroende för sin kommun. Nära 10 procent av de tillfrågade saknar förtroende för skolan. Några svarar att Arbetsförmedlingen bara är ett förvar och att det måste finnas möjlighet att få hjälp till sysselsättning när man hoppat av skolan.
Flera unga skriver att politiker och beslutsfattare måste se till att unga slutar sälja droger och att samhället måste stötta unga som är på fel väg. De vill också att politikerna ska skapa hopp för unga i förorterna, minska diskriminering och segregation. Några ytterligare slutsatser från rapporten är att flera unga önskar lära sig mer om cv-skrivande redan i skolan och att skolsystemet måste bli mer anpassat till unga med diagnoser eller psykisk ohälsa. Unga tycker även att det saknas information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och vad som krävs för att komma dit.
 
Källa: https://4uvas.org/publikationer/
 
Bild: Press Fryshuset