Unga vill välja bort storstäder

Unga vill välja bort storstäder

Endast 12 procent av dagens unga vill bo i storstäder med mer än en miljon invånare. Det visar en opinionsundersökning gjord av Afry bland unga i åldern 18-35 i sex europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike och Schweiz. Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 10-29 september i år. Totalt deltog 5624 personer i undersökningen, omkring 1000 personer per land.

Att hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – är viktigt för dagens unga är tydligt. Mer än 60 procent av respondenterna svarade att hållbarhet är en viktig faktor när de bestämmer var de vill bo.

Efter vänner och familj, och jobbmöjligheter, är tillgång till naturen den tredje viktigaste aspekten när unga väljer var de vill bo. Samtidigt tycker en fjärdedel att det inte finns tillräckligt med grönområden i sin stad.

Utöver det visar undersökningen att bara drygt en av tio vill bo i städer med fler än en miljon invånare. I undersökningen tillfrågades respondenterna även om vilka de största utmaningarna för framtidens städer är – överbefolkning och avfallshantering är de som sticker ut allra mest.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/15400/2972227/95e4d1fb398d697d.pdf

 

Bild: Screen shot