Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2021-03-24

Spaning

Unga vill värna om det svenska jordbruket

Unga vill värna om det svenska jordbruket

Sen 2008 har andelen unga som tycker att det är viktigt att värna om jordbruket ökat markant, från 40 procent till 69 procent. Det visar en undersökning som gjorts av Ungdomsbarometern på uppdrag av Svenskt Kött. Att det svenska jordbruket har betydelse för dagens unga kan man också ana i hur de ser på Sveriges självförsörjning, där drygt varannan (58%) tycker att Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel. Bland killar, ytterligare något fler (63%).
Unga fortsätter också att generellt ha en positiv syn på svensk mat. 8 av 10 unga tycker att svenska livsmedel håller högre kvalitet än importerade. Och att maten är svensk (58%) är, tillsammans med klimatsmart (69%) och ekologisk (62%), vad unga främst associerar med hållbar mat. Antalet unga som väljer att äta svenskproducerat i möjligaste mån har också ökat kraftigt sen 2016, från 15 procent till 40 procent.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/svensktkott/pressreleases/generation-z-vill-vaerna-om-det-svenska-jordbruket-3084152
 
Bild: Depositphotos