Arbetsliv
Publicerat: 2015-12-03

Spaning

Unga vuxna börjar arbeta senare

Unga vuxna börjar arbeta senare

En ny analys från SCB visar att ungdomar är allt äldre när de tar klivet in på arbets­marknaden, samtidigt som vi utbildar oss allt längre, jämfört med tidigare. År 1985 förvärvs­arbetade minst 75 procent av alla 21-åringar medan det 2014 inte inträffade förrän vid 29 års ålder. Analysen visar också på en ordentlig omstrukturering när gäller yrke. Till exempel så arbetade 38 procent av männen 1985 med ”tillverkning och utvinning”. 2014 hade den andelen sjunkit till 15 procent!
Läs mer här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Unga-vuxna-borjar-arbeta-senare-idag-an-for-30-ar-sedan/#