Värderingar
Publicerat: 2017-04-21

Spaning

Ungas politiska intresse högt

Ungas politiska intresse högt

De ungas politiska intresse har ökat markant sedan millenieskiftet det visar Ungdomsbarometerns senaste mätning. Samtidigt anser unga att politiker inte kan lösa de problem som finns i Sverige i dag. I Ungdomsbarometerns senaste mätning angav 42 procent att de har ett stort intresse för inrikes-, utrikespolitik- och samhällsfrågor, att jämföra med 31 procent vid millenieskiftet. Trots ett ökat politiskt intresse ser vi inte ett ökat partipolitiskt engagemang, snarare tvärtom. Endast tre procent av 15-24-åringar anser att de har ett mycket stort förtroende för partierna. Totalt har en majoritet, 63 procent, inget eller litet förtroende för politiska partier. Dessutom håller 46 procent av ungdomarna med om påståendet att politikerna inte kan lösa problemen som finns i Sverige, att jämföra med 40 procent som tar avstånd från påståendet. Ungdomsbarometern är en studie som sedan 1991 genomförts årligen med 15 000 till 20 000 respondenter mellan 15 och 24 år. Den senaste studien genomfördes i oktober 2016 och bygger på 16 000 intervjuer.
Läs mer om undersökningen här: http://www.ungdomsbarometern.se/