Media Värderingar
Publicerat: 2016-09-15

Spaning

Filtrera bort olämpliga kommentarer på Instagram

Filtrera bort olämpliga kommentarer på Instagram

Instagram har nu infört en ny möjlighet för användaren att filtrera bort ”olämpliga” ord eller meningar från sitt Instagramflöde. Vilka uttryck och ord som omfattas är inte tydligt. Användaren kan även själv lägga till egna nyckelord som man vill ska filtreras bort. Ett mycket intressant exempel på hur en globalmoral skapas. Vad är den globala uppfattningen av vad som är ok eller inte ok?
Läs mer här: http://blog.instagram.com/post/150312324357/160912-news